Competition

2017最佳紀錄片

首頁  /  影展片單  /  競賽單元 花兒花兒幾時開 黃凱薈 Wong Kai Hui〡台灣Taiwan 無念 無念 Morning|曾旭熙 Tsang Yuk Hei 水路–遠洋紀行 盧昱瑞 L…

2017最佳實驗片

首頁  /  影展片單  /  競賽單元 霧 廖捷凱 Liao Jie Kai〡新加坡 Singapore 臺北時光 陳亮璇Chen Liang-Hsuan〡台灣 Taiwan 空一格,戲院 鄭立明 …

2017最佳動畫片

首頁  /  影展片單  /  競賽單元 啵啵!老爸 黃雅柔Huang Ya Jou|台灣Taiwan 基石 邱士杰 Chiu Shih Chieh〡台灣Taiwan 孬種 陳常青 Chen Chan…

2017最佳劇情片

首頁  /  影展片單  /  競賽單元 航空城 李政能 Li Jheng Neng 〡台灣 Taiwan 笨鳥 黃驥、大塚龍治 Huang Ji / Ryuji Otsuka〡中國、日本 China…